Badanie gleby


Badanie gleby

Oferujemy wykonanie badania gleby, dedykowane w sposób szczególny organom samorządowym oraz inwestorom, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359).