polityka jakości


Polityka jakości Laboratorium Badawczego

 

INNEKO Sp. z o.o. – Laboratorium wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym i oczekiwaniom Klientów realizuje i utrzymuje udokumentowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami opisanymi w normie PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. Naszym celem jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości, pozyskiwanie zaufania Klientów do technicznych kompetencji Laboratorium oraz rzetelności, wiarygodności, obiektywności i terminowości badań, zapewnienie ochrony poufnych informacji i praw własności oraz stałe doskonalenie Systemu Zarządzania. Gwarantujemy zapewnienie spójności działania, wysoką jakość usług laboratoryjnych poprzez ścisłe przestrzeganie metod i norm badawczych zgodnych z wymaganiami odbiorców oraz ciągłe doskonalenie komunikacji między Klientem a INNEKO Sp. z o.o. – Laboratorium.

slider_1