Badanie RDF


Badanie RDF

Badania odpadów pod kątem energetycznego wykorzystania jako paliwa alternatywne (RDF)

Określenie „paliwo alternatywne” funkcjonuje w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i ma bezpośredni związek z badaniem RDF. Wyróżnia ono kategorię odpadów palnych, w nawiasie określając je jako „paliwa alternatywne”-RDF. Należy zauważyć, że są to odpady inne niż niebezpieczne. Proces współspalania paliw alternatywnych z węglem kamiennym jest procesem przekształcania termicznego odpadów, a instalacja przemysłowa, w której proces ten zachodzi jest instalacją współspalania odpadów. Przywołana kwalifikacja współspalanej substancji (traktowanej jako odpad, a nie jako paliwo) oraz klasyfikacja procesu technologicznego współspalania paliw alternatywnych (jako procesu przekształcania termicznego odpadów), determinuje konieczność spełnienia przez instalację, w której proces ma być prowadzony, odpowiednich wymagań, zarówno formalno-prawnych, jak i technicznych takich jak badanie RDF. Badanie paliw alternatywnych RDF jak również biomasy pod kątem wykorzystania do celów energetycznych może być wykonywane w naszym Laboratorium posiadającym pełen zakres możliwości badania RDF. Zakres przeprowadzanych analiz jest z reguły określany przez odbiorcę danego paliwa (cementownie, cegielnie, elektrociepłownie). Do przeprowadzenia badań są zobowiązani producenci paliwa bądź podmioty zajmujące się jego dystrybucją. Wykonujemy analizę fizyko-chemiczną paliw z odpadów komunalnych (badanie RDF) i paliw pochodzących z biomasy, w kierunku oznaczenia następujących parametrów:

  • ciepło spalania w przeliczeniu na wartość opałową (kaloryczność)
  • strata prażenia (LOI)
  • wilgotność całkowitą i analityczną
  • zawartość wodoru
  • zawartość popiołu
  • zawartość chloru i siarki
  • zawartość węgla
  • zawartość metali ciężkich