akredytacja


Od ponad 10 lat posiadamy certyfikat akredytacji PCA

 

Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium było uzyskanie 20.09.2006 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 769, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Od tego czasu systematycznie powiększamy zakres akredytowanych metod badawczych.

Zakres akredytacji nr AB 769 jest dostępny na stronie internetowej www.pca.gov.pl

certyfikat

s2