laboratorium badawcze


Laboratorium Badawcze Gorzów Wlkp.

 

12 lat doświadczenia badawczego 12 lat doświadczenia badawczego
10 lat badań z akredytacją PCA 10 lat badań z akredytacją PCA
nowoczesna aparatura pomiarowa i badawcza nowoczesna aparatura pomiarowa i badawcza

Działalność laboratorium

W ramach realizacji projektu budowy Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” w Stanowicach Inneko Sp. z o.o. (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.) zmodernizował oraz wyposażył w najnowocześniejszą aparaturę swoje laboratorium badawcze koło Gorzowa Wlkp., posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 769, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Szeroki zakres akredytacji laboratorium badawczego, obejmującej m.in. badania i analitykę chemiczną, badania właściwości fizycznych, badania próbek środowiskowych (wody, odpadów, osadów i ścieków) oraz badania z zakresu inżynierii środowiska, umożliwia pracownikom spółki wykonywanie specjalistycznych analiz, których spektrum jest sukcesywnie poszerzane.
Jako przedsiębiorstwo jesteśmy otwarci na różnorodne formy współpracy, obejmującej m.in. współrealizację wniosków naukowych, badawczych i wdrożeniowych przy współudziale naszego laboratorium badawczego w ramach programów unijnych. Ponadto oferujemy wykonywanie badań laboratoryjnych w ramach wzajemnych umów, zleceń i podzleceń, wymianę kardy naukowej i technicznej w ramach staży i stypendiów, udostępnianie zaplecza technicznego na potrzeby realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych, prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także innych projektów posiadających różnorodne źródła finansowania a wymagające kontaktu z laboratorium badawczym.
Wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie naukowe i analityczne personelu laboratorium badawczego, systematyczne doskonalenie metod i technik badawczych oraz najwyższej klasy aparatura docenione zostały przez szerokie grono instytutów naukowych i badawczych. Współpracujemy m.in. z jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym i oczekiwaniom Klientów wdrożyliśmy i utrzymujemy udokumentowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami opisanymi w normie PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium jest uzyskanie 20.09.2006 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 769, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji nr AB 769 jest dostępny na stronie internetowej www.pca.gov.pl

Dzięki kompetencjom personelu oraz wyposażeniu laboratorium w najwyższej klasy aparaturę, a także ścisłemu przestrzeganiu norm i metod badawczych, udało nam się pozyskać zaufanie szerokiego grona Klientów.

Współpraca z laboratorium

Wszystkim zainteresowanym nawiązaniem lub kontynuacją współpracy gwarantujemy:

  • zachowanie poufności oraz praw własności
  • rzetelność, obiektywizm i terminowość
  • stosowanie ściśle udokumentowanych norm i procedur badawczych
  • kompleksowe doradztwo