Badanie kompostu z odpadów


Badanie kompostu z odpadów

Składowiskom posiadającym instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oferujemy badania strat prażenia oraz badania aktywności tlenowej stabilizatu – AT4 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1052).

  • badania strat prażenia
  • badania aktywności tlenowej stabilizatu – AT4