Badanie osadów ściekowych


Badanie osadów ściekowych

Wykonujemy badania komunalnych osadów ściekowych, obejmujące oznaczenie czynników fizyko-chemicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 roku (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 257) oraz badania gleby i gruntów dla potrzeb rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (wykorzystywanych m.in. w celach nawożenia i rekultywacji), określające:

  • odczyn
  • zawartość metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom)
  • zawartość fosforu przyswajalnego