Praktyki studenckie


Praktyki studenckie w laboratorium INNEKO

 

W ramach współpracy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ze spółką INNEKO, studenci mają możliwość odbywania praktyk w różnych działach firmy. My jako studenci II roku studiów na Wydziale Technicznym na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, zdecydowaliśmy się na jej podjęcie w Laboratorium Badawczym znajdującym się w podgorzowskich Stanowicach. Jednym z argumentów, które zadecydowały o wyborze INNEKO była chęć zapoznania się z zasadami pracy w firmie o ugruntowanej pozycji oraz możliwości poznania działania nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej. Podczas odbywania praktyk mieliśmy możliwość poznania innowacyjnych linii technologicznych. Przy asyście pracowników laboratorium mogliśmy przyjrzeć się ich funkcjonowaniu oraz zasadom ich działania. Na jednej z nich była testowana technologia mająca na celu m.in. przekształcanie odpadów ciekłych w kompost. Poznaliśmy także podstawy postępowania w kontakcie z substancjami chemicznymi oraz ze środkami ochrony indywidualnej. Zapoznaliśmy się również z procedurami postępowania z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi. Nauczyliśmy się pracy w zespole, samodzielnego wykonywania powierzonych nam zadań oraz rozwiązywania pojawiających się problemów.

new_6

Laboratorium stawia przede wszystkim na innowacje i rozwój. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się „Klub Młodego Wynalazcy” należący do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego (będącego częścią grupy kapitałowej INNEKO). W laboratoriach Klubu prowadzone są zajęcia z zakresu chemii, biologii i fizyki oraz cybernetyki, robotyki i energii odnawialnej. Na zajęcia przyjeżdżają tutaj uczniowie i studenci z Gorzowa Wlkp. i okolic. Nas w sposób szczególny zainteresowały zajęcia dotyczące drukarek 3D, ploterów rysujących oraz robotów. Na uwagę zasługują również zajęcia prowadzone w Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej, w którym można poznać prawa fizyki oraz metody wytwarzania energii OZE. Dzięki współpracy między Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym a laboratorium firmy INNEKO mieliśmy możliwość wykonania swoich projektów i wydrukowania ich na drukarkach 3D.

Popołudniami po odbytych praktykach, mogliśmy korzystać z różnego rodzaju form rekreacji dostępnych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stanowicach, m.in. z kortu tenisowego, naukowego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego.

Dziękujemy pracownikom INNEKO za profesjonalnie zorganizowanie praktyk studenckich, poświęcony czas i przekazaną nam wiedzę. Niewątpliwie nabyte umiejętności i zdobyte doświadczenie, będziemy mogli wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej.

new_7