Badanie żywności


Badanie żywności


W laboratorium badawczym istnieje możliwość prowadzenia prac w zakresie oceny badań żywności ze szczególnym uwzględnieniem jakości surowca i jego przydatności do przetwórstwa, prowadzenie badań procesów technologicznych w przetwórstwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Oferujemy możliwości badań żywności w tym artykułów spożywczych w pełnym zakresie, surowców, dodatków, suplementów diety czy opakowań. Ponadto w kręgu naszych zainteresowań związanych z badaniem żywności występują analizy tuszy zwierzęcych, pasz, płodów rolniczych jak również wszystkich produktów ekologicznych związanych z produkcją rolną. Oferujemy również możliwości badań żywności pod kątem czystości i higieny produkcji czyli analizy czystości powierzchni produkcyjnych, narzędzi, maszyn i urządzeń, czystości rąk oraz powietrza zarówno z urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych jak i z klimatyzacji. Dodatkowo w akredytowanych laboratoriach występuje możliwość analiz alergenów, gmo, patogenów w żywności i paszach oraz testów związanych z zafałszowaniem żywności, Istnieje możliwość wykonania badania żywności w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, Oznaczanie zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), arsen (As), cyna (Sn), glin (Al), chrom (Cr), miedź (Cu), cynk (Zn), nikiel (Ni), w środkach spożywczych i przedmiotach użytku. Na wysoce specjalistycznej aparaturze istnieje możliwość badań żywności w kierunku Oznaczania zawartości 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych , w tym benzo(a)pirenu w środkach spożywczych, oznaczania zawartości azotanów i azotynów w środkach spożywczych oraz badania żywności pod kątem zawartości barwników niedozwolonych do żywności (Sudan I-IV, Sudan Red 7B, para-Red). Badania żywności pod kątem mikrobiologicznym obejmują oznaczanie liczby lub wykrywanie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i wskaźnikowych (Salmonella,◦Staphylococcus aureus, Escherichia coli w tym Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, enterokoki, ogólną liczba drobnoustrojów, liczbę drożdży i pleśni, bakterii z grupy coli, bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany, enterotoksyny gronkowcowe).Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane współpracą w ramach badań żywności podmioty.